Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁYM PŁOCKU

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Głównego Księgowego

 
1.Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku,

  1. Ogrodowa1, 18-516 Mały Płock

 

2.Określenie stanowiska: - główny księgowy

                                         - umowa o pracę  – 1/2 etatu

                                         - zatrudnienie od 1 marca 2019 roku

Czytaj więcej...

Terminy dyżurów GKRPA Gminy Mały Płock

Mały Płock, dn. 02.01.2019

Urząd Gminy Mały Płock

INFORMACJA

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2019 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.