Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej w Małym Płocku

W miejscowości Mały Płock trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 780 m. Łączy ona ulice Księcia Janusza i Wincentego Witosa. Wykonana została podbudowa oraz wylano dwie warstwy asfaltu. Następnie zostaną utwardzone pobocza.

Przebudową drogi zajmuję się BIK-PROJEKT  sp. z o.o. w Łomży. Wcześniej miała nawierzchnię żwirową. Teraz będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. oraz obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej i szerokości 0,75 m.

Czytaj więcej...

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Cwaliny Duże

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Cwaliny Duże. Została już wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego natomiast obecnie trwa przygotowanie poboczy. Przebudową drogi zajmuje się Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Inwestycja pochłonie 768 314,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 456 428,40 zł.

Czytaj więcej...

Trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Popki i Stare Rakowo

Trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Popki na odcinku ok. 407 m. oraz Stare Rakowo na odcinku ok. 357 m. Przed przebudową miały nawierzchnię żwirową. Teraz każda z nich będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. oraz obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej i szerokości 0,75 m.  

Przebudową drogi w miejscowości Popki zajmuję się BIK-PROJEKT  sp. z o.o. w Łomży. Całkowita wartość inwestycji to 280 270,36 zł. Na drogę gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 166 506,21 zł.

W miejscowości Stare Rakowo przebudową zajmuje się Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Inwestycja pochłonie 257 204,46 zł., natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 152 804,67 zł.

Czytaj więcej...