Gospodarka odpadami

Informacja o zmianie ceny wody i ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje ,że od dnia 31 lipca 2021 r. na terenie

Gminy Mały Płock obowiązują następujące ceny wody i ścieków.

Cena za dostawę wody

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka  netto

Stawka brutto

1

Wszyscy odbiorcy- dostawa wody –cena za 1m3/zł.

2,84

3,07

2

Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c

6,82

7,36

 

Cena za odprowadzanie ścieków

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka  netto

Stawka brutto

1

Wszyscy odbiorcy –za odprowadzanie ścieków-cena za 1m3/zł.

3,79

4,09

 

Powyższe ceny obowiązują od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2022 r. zgodnie z decyzja  nr BI.RZT.70.212.2021 r. z dnia 06 lipca2021 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora RZGW w Białymstoku zatwierdzającą taryfy- ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mały Płock na okres trzech  lat.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Decyzja BI.RZT.70.212.2021.pdf)Decyzja BI.RZT.70.212.2021.pdf3870 kB

Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Mały Płock informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mały Płock”

Gmina Mały Płock będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Mały Płock

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Mały Płock

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Informację otrzymujemy w dni odbierania odpadów, a dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę oraz prowadzone kontrole potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji.

Czytaj więcej...

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

       Urząd Gminy Mały Płock informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock.

       Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XXIX/142/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2021 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 75,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Nr konta: 19 8754 0004 0130 0097 2000 0390 BS Kolno o/Mały Płock

Załączniki:
FileFile size
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.pdf)deklaracja nowa poprawiona.pdf923 kB
Download this file (Uchwala_XXIX_142_20.pdf)Uchwala_XXIX_142_20.pdf200 kB

Terminarz wywozów odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych w 2021 roku

Zmieszane Odpady Komunalne,

BIO

                      Terminarz wywozów odpadów komunalnych i segregowanych w 2021 r 

                                                   dla  Gminy  Mały  Płock

Kołaki- Wietrzychowo, Kołaki- Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne,

Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie    

Data odbioru :  04,19 styczeń, 01,16 luty, 08,22 marzec, 06,19 kwiecień, 04,17 maj,

07,21 czerwiec, 05,19 lipiec, 09,23 sierpień, 06,20 wrzesień, 04,18 październik, 02,15 listopad, 06,20 grudzień

 Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka,  Zalesie, Korzeniste, Józefowo,

Budy Żelazne

Data odbioru  : 05,20 styczeń, 02,17 luty, 09,23 marzec, 07,20 kwiecień, 05,18 maj,

08,22 czerwiec, 06,20 lipiec, 10,24 sierpień, 07,21 wrzesień, 05,19 październik,

03,16 listopad, 07,21 grudzień

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

Data odbioru  : 07,21 styczeń, 03,18 luty, 10,24 marzec, 08,21 kwiecień, 06,19 maj,

09,23 czerwiec, 07,21 lipiec, 11,25 sierpień, 08,22 wrzesień, 06,20 październik, 04,17 listopad, 08,22 grudzień

Rudka -Skroda, Ruda- Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane,

Budy Kozłówka 

Data odbioru :  08,22 styczeń, 04,19 luty, 11,25 marzec, 09,22 kwiecień, 07,20 maj,

10,24 czerwiec, 08,22 lipiec, 12,26 sierpień, 09,23 wrzesień, 07,21 październik, 05,18 listopad, 09,23 grudzień

Szkło,

Plastik,

Papier

Kołaki- Wietrzychowo, Kołaki- Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne,

Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie    

Data odbioru :  25 styczeń, 23 luty, 15 marzec, 26 kwiecień, 24 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec,

16 sierpień, 27 wrzesień, 25 październik, 22 listopad, 27 grudzień

 Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka,  Zalesie, Korzeniste, Józefowo,

Budy Żelazne

Data odbioru  : 26 styczeń, 24 luty, 16 marzec, 27 kwiecień, 25 maj, 29 czerwiec, 27 lipiec,

17 sierpień, 28 wrzesień, 26 październik, 23 listopad, 28 grudzień

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

Data odbioru  : 27 styczeń, 25 luty, 17 marzec, 28 kwiecień, 26 maj, 30 czerwiec, 28 lipiec,

18 sierpień, 29 wrzesień, 27 październik, 24 listopad, 29 grudzień

Rudka -Skroda, Ruda- Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane,

Budy Kozłówka 

Data odbioru :  28 styczeń, 26 luty, 18 marzec, 29 kwiecień, 27 maj, 25 czerwiec, 29 lipiec,

19 sierpień, 30 wrzesień, 28 październik, 25 listopad, 30 grudzień

 

Zbiórka odpadów c

( mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kompletnego) 2021 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabaryty

 

Kołaki- Wietrzychowo, Kołaki- Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne,

Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie    

Data odbioru:   12 kwiecień, 11 październik

 

 Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka,  Zalesie, Korzeniste, Józefowo,

Budy Żelazne

Data odbioru :   13 kwiecień, 12 październik

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

Data odbioru :  14 kwiecień, 13 październik

Rudka -Skroda, Ruda- Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane,

Budy Kozłówka, 

Data odbioru :  15 kwiecień, 14 październik