Gospodarka odpadami

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

       Urząd Gminy Mały Płock informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock.

       Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XXIX/142/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2021 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 75,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Nr konta: 19 8754 0004 0130 0097 2000 0390 BS Kolno o/Mały Płock

Załączniki:
FileFile size
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.pdf)deklaracja nowa poprawiona.pdf923 kB
Download this file (Uchwala_XXIX_142_20.pdf)Uchwala_XXIX_142_20.pdf200 kB

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych ( mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kompletnego) w I półroczu 2020 roku

 Gabaryty

 

Kołaki- Wietrzychowo, Kołaki- Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie    

 Data odbioru:   22 CZERWIEC

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka,  Zalesie, Korzeniste, Józefowo, Budy Żelazne

Data odbioru :   9 CZERWIEC

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

Data odbioru :  10 CZERWIEC

Rudka -Skroda, Ruda- Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane, Budy Kozłówka, 

Data odbioru :  23 CZERWIEC

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

    Czytaj więcej...