Gospodarka odpadami

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych ( mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kompletnego) w I półroczu 2020 roku

 Gabaryty

 

Kołaki- Wietrzychowo, Kołaki- Strumienie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Włodki, Waśki, Chludnie    

 Data odbioru:   22 CZERWIEC

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Krukówka,  Zalesie, Korzeniste, Józefowo, Budy Żelazne

Data odbioru :   9 CZERWIEC

Mały Płock, Śmiarowo, Popki

Data odbioru :  10 CZERWIEC

Rudka -Skroda, Ruda- Skroda, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Mściwuje, Kąty, Wygrane, Budy Kozłówka, 

Data odbioru :  23 CZERWIEC

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

 • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

  Czytaj więcej...

UWAGA!!!! ODBIÓR ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH

 • Wszystkie odpady muszą być kompletne
  • (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.);
  • (lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę)
 • Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych,
 • Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.
 • Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.
 • Odpady należy wystawić do godziny 700.
 • Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „PUK KOLNO”
 • Jeśli jest to możliwe prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych i metalowych (tzw. „złomiarze”).

 

Niekompletne lub potłuczone odpady wielogabarytowe nie będą odbierane !!!

Czytaj więcej...

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Czytaj więcej...