Ogłoszenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku poszukuje osoby do prowadzenia usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku poszukuje osoby do prowadzenia usług opiekuńczych u osób wymagających częściowej opieki w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych  ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

Od 16.08.2018 dostępny będzie do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Wójt Gminy Mały Płock informuje, iż na podstawie art.21 ust. 4-5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. /Dz.U.2017.788/, w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock ul. Kochanowskiego 15, pok. nr 6 (podatki) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7: 30- 15: 30, dostępny jest do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych obowiązujący na okres 01.01.2019 – 31.12.2028 r.

 

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 16.08.2018 r. do 17.10.2018 r.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku z okresem urlopowym Urząd Gminy Mały Płock informuje, że w miesiącu sierpniu 2018 roku dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Mały Płock będą odbywać się w dniach: 06.08.2018 r.,10.08.2018r., 13.08.2018 r.; 17.08.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku ; w godzinach od 15.35 do 17.35.

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu aktualizacji Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

 

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Mały Płock położonego we wsi Włodki

ZARZĄDZENIE NR 50/2018

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Mały Płock położonego we wsi Włodki.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Mały Płock

                         Uprzejmie zapraszam na obrady XL sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 21 czerwca 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

 

Czytaj więcej...