Ogłoszenia

Terminy dyżurów GKRPA Gminy Mały Płock

INFORMACJA

 

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2021 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.

Pełnomocnik

Maria Szulc

Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora - Promyk”

OGŁOSZENIE

z dnia  15 stycznia 2021 r.

Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

o naborze uczestników do projektu pt. „Klub Seniora - Promyk”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie RPPD.09.01.00-20-0522/20 pt. ”Klub Seniora-Promyk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...