Programy, strategie

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" . Przygotowany wstępny projekt „Programu współpracy ...“ poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Mały Płock. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzona ostateczna wersja Programu współpracy i przedstawiona Radzie Gminy Mały Płock do uchwalenia. Uwagi i opinie należy składać na załączonym poniżej formularzu od 13 do 16 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 7 lub sekretariat albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Mały Płock, dnia 17.04.2020 r.

 

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz.  688) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2019 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych.

Urząd Gminy w 2019 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.

Udzielił również  poręczenia majątkowego:

1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z tytułu otrzymania dofinansowania z KRUS na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – wartość całego projektu 20.000,00 zł - 11.04.2019 r. – Kredyt został spłacony 05.08.2019 r.

2) poręczenie majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włodki  na kwotę 36.829,68 zł, w związku  z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach” z dofinansowania z dnia 16.11.2018 r. co zostało spłacone dla Urzędu 29.04.2019 r.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe czyli OSP i koła gospodyń wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka, dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z 101-sto pierwszą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" . Przygotowany wstępny projekt „Programu współpracy ...“ poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Mały Płock. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzona ostateczna wersja Programu współpracy i przedstawiona  Radzie Gminy Mały Płock do uchwalenia. Uwagi i opinie należy składać na załączonym poniżej formularzu  od 10 do 20 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 7 lub sekretariat albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

Gazociąg Polska-Litwa - zawiadomienie w sprawie spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku

W dniu 13 czerwca 2019r. (czwartek) o godz.14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, ulica Ciborowskiego 38 odbędzie się spotkanie na temat inwestycji pn.:

 „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok

Mały Płock, dnia 17.04.2019 r.

 

 

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz. 688) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2018 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy. Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych.

Urząd Gminy w 2018 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej. Udzielił również poręczenia majątkowego:

1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na kwotę 23.919,79 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „ Organizacja wydarzeń promujących obszar LSR Dni Sąsiada oraz Święto Chleba na terenie Małego Płocka” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

2) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włodki na kwotę 36.829,68 zł, w związku z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach”

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka, dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" . Przygotowany wstępny projekt „Programu współpracy ...“ poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Mały Płock. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzona ostateczna wersja Programu współpracy i przedstawiona  Radzie Gminy Mały Płock do uchwalenia. Uwagi i opinie należy składać na załączonym poniżej formularzu  od 26 do 31 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 7 lub sekretariat albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

 Wójt Gminy Mały Płock

 Józef Dymerski

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamiam, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wydziale Architektury i Budownictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla odcinka od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0,00 do km 60,643), powiaty kolneński i grajewski, województwo podlaskie, w zakresie budowy: gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa o długości L = 60,643 km; trzech zespołów zaporowo- upustowych (ZZU/ZZUP) w pobliżu miejscowości Rudka Skroda (powiat kolneński, gmina Mały Płock), Gnatowo (powiat kolneński, gmina Grabowo) oraz Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); układu śluzy nadawczo-odbiorczej zlokalizowanego wraz z zespołem zaporowo- upustowym Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); kabla światłowodowego, ochrony katodowej, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, przyłącza energetycznego oraz dróg dojazdowych do ZZU/ZZUP.

Czytaj więcej...

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka

Szanowni Państwo,

       W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji - pismo znak OR-DI.541.1.4.2018.40 z dnia 13.04.2018r. - uprzejmie Państwa informujemy, iż obecnie przechodzimy do kolejnego etapu prac w zakresie badań geologicznych wymaganych na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej projektowanego ww. gazociągu. Na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych badań geologicznych przewidujemy, iż prowadzenie badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) zakończy się w terminie do dnia 31.01.2019 r. Nadmieniamy, iż terenowe prace geologiczne mogą być prowadzone z różną intensywnością.

Czytaj więcej...