Programy, strategie

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamiam, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wydziale Architektury i Budownictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Hawryłkiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla odcinka od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0,00 do km 60,643), powiaty kolneński i grajewski, województwo podlaskie, w zakresie budowy: gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa o długości L = 60,643 km; trzech zespołów zaporowo- upustowych (ZZU/ZZUP) w pobliżu miejscowości Rudka Skroda (powiat kolneński, gmina Mały Płock), Gnatowo (powiat kolneński, gmina Grabowo) oraz Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); układu śluzy nadawczo-odbiorczej zlokalizowanego wraz z zespołem zaporowo- upustowym Konopki (powiat grajewski, gmina Grajewo); kabla światłowodowego, ochrony katodowej, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, przyłącza energetycznego oraz dróg dojazdowych do ZZU/ZZUP.

Czytaj więcej...

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka

Szanowni Państwo,

       W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji - pismo znak OR-DI.541.1.4.2018.40 z dnia 13.04.2018r. - uprzejmie Państwa informujemy, iż obecnie przechodzimy do kolejnego etapu prac w zakresie badań geologicznych wymaganych na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej projektowanego ww. gazociągu. Na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych badań geologicznych przewidujemy, iż prowadzenie badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) zakończy się w terminie do dnia 31.01.2019 r. Nadmieniamy, iż terenowe prace geologiczne mogą być prowadzone z różną intensywnością.

Czytaj więcej...