Wiadomości

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XVIII sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 17 grudnia 2019  r. ( wtorek) w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.11.45. 

Czytaj więcej...

Szkoła otwartych serc

Akcja Szlachetna Paczka co roku łączy tysiące osób – wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz rodziny potrzebujące pomocy. Dumą napawa nas to, że w tym roku, po raz pierwszy, uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Kątach mogli włączyć się w to niezwykłe przedsięwzięcie, którego koordynatorem w naszej szkole było Szkolne Koło Caritas. Współpraca i wielkie zaangażowanie wszystkich uczestników tej akcji pozwoliło nam na skompletowanie niezbędnych artykułów dla rodziny objętej przez nas pomocą. Mamy nadzieję, że w ten sposób mogliśmy podarować innym ludziom odrobinę radości i sprawić, by magiczny okres oczekiwania na narodziny Jezusa i czas świąt Bożego Narodzenia był wypełniony spokojem. 

Czytaj więcej...

DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I SOLARNYCH – nabór zgłoszeń

Gmina Mały Płock przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej V w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).

Czytaj więcej...

„Bombkowe Warsztaty” w przedszkolu w Kątach

05 grudnia 2019r. dzieci z przedszkola w Kątach zachęceni atmosferą nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia uczestniczyły w „ Bombkowych Warsztatach” zorganizowanych z pomocą rodziców dzieci.

Przedszkolaki  poznały  historię powstawania bombek, a następnie po zapoznaniu się z różnymi technikami i zdobienia  przystąpiły do ich wykonania.

Ozdobione bombki mieniły  się brokatem oraz różnymi kolorami i wzorami, a uczestnicy warsztatów, szczególnie najmłodsi, dekorowali je z ogromnym entuzjazmem.

Były to niezwykłe  zajęcia rozwijające wyobraźnię, kreatywność dziecięcą, a przy tym dostarczały wiele radości i satysfakcji.

Wykonane własnoręcznie bombki dzieci mogły zabrać do domu i zawiesić na swoich choinkach przez co święta staną się bardziej magiczne i rodzinne.

Wychowawca grupy przedszkolnej

Iwona Kapelańska

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

 Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Mały Płock, (sesja nadzwyczajna), która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz. 12:30.

Czytaj więcej...