Wiadomości

28 czerwca 2021 r. Odbiór żywności w Kownatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2021r. od godziny 9.00 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole) będzie wydawana  żywność w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Zapraszamy.

Zawiadomienie o debacie nad raportem o stanie gminy

Dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku będą miały miejsce obrady XXXV sesji Rady Gminy Mały Płock, na których odbędzie debata nad raportem o stanie gminy Mały Płock za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

Jarosław Gałązka

PODR Szepietowo serdecznie zaprasza na Podlaski Dzień Pola oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich -13 czerwca 2021 r.

Podlaski Dzień Pola w Szepietowie to przegląd innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji roślinnej. To wydarzenie pozwala poznać potencjał oraz postęp hodowlany i biologiczny roślin uprawnych. Nowoczesne technologie są niezbędne dla dalszego rozwoju w produkcji roślinnej naszego regionu.

Czytaj więcej...

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów 60+ do zgłaszania się do projektu: ,,Akademia Zdrowego Seniora"

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów 60+ do zgłaszania się do projektu: ,,Akademia Zdrowego Seniora".

Bezpłatne szkolenia odbywać się będą w terminie od czerwca do września 2021.
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina, ul. Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica.

Czytaj więcej...

Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) Wójt Gminy Mały Płock zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy Mały Płock raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, budżetu oraz uchwał Rady Gminy Mały Płock.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Informację o terminie sesji zostanie podana w terminie późniejszym zgodnym ze Statutem Gminy Mały Płock.

Czytaj więcej...