Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVII sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. ( wtorek ) w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10.50.

Czytaj więcej...

Trwają prace przy stworzeniu parku Kieszonkowego w Małym Płocku

Prowadzone są prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej terenu przylegającego do budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku. Inicjatywa przyczynić się ma do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Celem projektu jest ulepszenie estetyki i wykorzystanie przestrzeni publicznej Małego Płocka. Cała powierzchnia Parku Kieszonkowego w Małym Płocku wynieść ma ok. 1500 m².

Czytaj więcej...

Dożynki gminno-parafalne 2021

W minioną niedzielę w Małym Płocku odbyło się święto poświęcone tegorocznym zbiorom płodów rolnych – dożynki gminno – parafialne. Rozpoczęły się one od uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku, podczas której ksiądz prał. Zbigniew Skuza, razem z ks. proboszczem Janem Pieńkoszem i Wójtem Gminy Mały Płock Józefem Dymerskim, przyjęli dożynkowe kosze od delegacji poszczególnych miejscowości i instytucji gminy. Otrzymane kosze stanowią istotny symbol tegorocznych plonów i są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników gminy.

Czytaj więcej...

Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2020/2021

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

    Czytaj więcej...