Wiadomości

Informacja OPS w Małym Płocku dot. wydawania żywności

Rozpoczyna się  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2018, i będzie trwała do końca czerwca 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ  jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Odnawialne Źródła energii w Gminie Mały Płock

14 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski oraz skarbnik Małgorzata Kućko podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno. Projekt dotyczy zakupienia i montażu 122 instalacji wykorzystujących energię słoneczną w gminie Mały Płock. Aż 86 z nich to kolektory słoneczne, natomiast 36 to panele fotowoltaiczne. Będą one umieszczone na dachach, elewacjach, budynkach gospodarczych lub na gruntach przy budynkach należących do mieszkańców gminy. Wartość projektu została założona na poziomie 1,8 mln zł, natomiast dofinansowanie na poziomie 1,3 mln zł.

Źródło: zdjęcia i treść "www.wrotapodlasia.pl"

Czytaj więcej...

Powstał nowy portal dla rolników

Z przyjemnością informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod następującym adresem www: http://www.rynek-rolny.pl/

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mały Płock, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 31 października 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj więcej...

Złote Gody

Jak co roku w ramach odpustu parafialnego Przemienienia Pańskiego w parafii Mały Płock miały miejsce uroczystości związane z małżeńskimi jubileuszami. Jest to dzień do wyrażenia gratulacji małżonkom za ich wspólną, długoletnią miłość małżeńską. W centrum zawsze stają złoci jubilaci oraz pozostałe pary małżeńskie z różnym stażem wspólnego życia. Na początku liturgii ks. proboszcz powitał zgromadzonych wiernych wraz z jubilatami. Z imienia i nazwiska podziękował im za przykład małżeńskiego i rodzinnego życia. Kaznodzieja odpustowy, ks. kan. Jacek Kotowski wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z trwałością i nierozerwalnością związku małżeńskiego. Wskazał na potrzebę wierności przysiędze małżeńskiej w duchu wiary i pokory samych małżonków. Po homilii jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Z rąk kapłanów otrzymali obrazek św. Rodziny. Następnie przez pana Wójta Józefa Dymerskiego zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał sam wójt w towarzystwie zastępcy kierownika USC w Małym Płocku Radosława Borawskiego.

Czytaj więcej...

W Małym Płocku 1 sierpnia zawyją syreny

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XLI sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 7 sierpnia 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

Czytaj więcej...

Zestawienie wniosków, jakie można składać przez portal empatia.mpips.gov.pl

Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1 Alior Bank S.A. ALB Tak Tak nie dotyczy
2 Bank PKO BP PKO Tak Tak Tak
3 Bank PKO BP / Inteligo PKO Tak Tak Tak
4 Bank Pocztowy S.A. POC Tak Tak nie dotyczy
5 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BPS Tak Tak nie dotyczy
6 Bank Zachodni WBK S.A WBK nie dotyczy Tak Tak
7 BGŻ BNP Paribas S.A BNP nie dotyczy Tak nie dotyczy
8 Credit Agricole Bank Polska S.A. CRE Tak Tak nie dotyczy
9 Euro Bank S.A. EUR nie dotyczy Tak nie dotyczy
10 Getin Noble Bank S.A. GET Tak Tak nie dotyczy
11 ING Bank Śląski S.A. ING Tak Tak Tak
12 mBank S.A. MBK Tak Tak Tak
13 Millennium S.A MIL Tak Tak Tak
14 Nest Bank S.A. FMB Tak Tak nie dotyczy
15 PEKAO S.A. PEO Tak Tak Tak
16 PLUS BANK S.A. PLU nie dotyczy Tak nie dotyczy
17 Raiffeisen Bank Polska S.A. RAI nie dotyczy Tak nie dotyczy
18 SGB-Bank S.A. SGB Tak Tak nie dotyczy
19 ZUS ZUS nie dotyczy Tak nie dotyczy
20 Envelo   nie dotyczy nie dotyczy Tak

Czytaj więcej...