Wiadomości

Komunikat Ministra Zdrowia dot. pracowników ochrony zdrowial

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń. Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu prawa.

Z poważaniem,

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu

Komunikat w sprawie dostarczania żywności osobom objętym kwarantanną

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku apeluje do rodzin objętych kwarantanną, o zgłaszanie telefoniczne potrzeb w zakresie dostarczenia żywności. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy pomocy jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną. Dostawy żywności realizowane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Jednocześnie apelujemy o otoczenie wsparciem w formie dokonywania zakupów Państwa sąsiadów – osoby samotne, starsze i niepełnosprawne. Zwracamy się z prośbą o telefoniczne zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku osób samotnych, pozbawionych wsparcia, wymagających pomocy w dokonaniu zakupów.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku dostępni są pod numerami telefonu 86 279 17 81, 86 279 13 04, 506 993 404 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30, natomiast w godzinach popołudniowych od godz.15.30 do 19.00 oraz soboty i niedziele w godzinach 7.30 – 19.00 pod numerami telefonów: 86 279 17 81 oraz 506 993 404.