Wiadomości

Uczestnicy Klubu Seniora na wycieczce

W dniu  10 listopada 2018 r. uczestnicy projektu „Klubu Seniora”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  w partnerstwie z  Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, byli na wycieczce w  Gietrzwałdzie, gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnie udali się do  Olsztyna gdzie zwiedzili  Starówkę   oraz obejrzeli film. W drodze powrotnej  dyskutowali na temat obejrzanego filmu i śpiewali dawne  piosenki. Na twarzach naszych seniorów było widać zadowolenie z mile spędzonego czasu.

 

Czytaj więcej...

Ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniach 14-15 listopada Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18/II, przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym, w różnych rejonach województwa podlaskiego, w ramach przedmiotowego ćwiczenia mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).

Scenariusz ćwiczeń jest przygotowywany przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych i nie jest on znany przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, zaś ewentualnego uruchomienia syren alarmowych można spodziewać się na terenie całego woj. podlaskiego, w tym także na obszarze pow. kolneńskiego.

Czytaj więcej...