Wybory

Obwieszczenie Wójta Gminy Mały Płock z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Mały Płock podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Czytaj więcej...

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 R.

do 8 kwietnia 2019 r.*

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie rejonowych komisji wyborczych

do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 26 kwietnia 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 13 maja 2019 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 16 maja 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 17 maja 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

24 maja 2019 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

25 maja 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Czytaj więcej...

Wybory Wójta Gminy Mały Płock druga tura - wyniki

 

Obwód Nr 1 Kąty

Obwód Nr 2 Mały Płock (UG)

Obwód Nr 3 Mały Płock (GOK)

Obwód Nr 4 Rogienice Wielkie

OGÓŁEM

Józef Dymerski

276

293

391

93

1053

Michał Góralczyk

153

424

321

88

986

 

 

 

 

 

 

 Razem

429

717

712

181

2039

Czytaj więcej...

Wybory do rady gminy w Gminie Mały Płock - wyniki

Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymali i radnymi zostali wybranymi:

Nazwisko i imię - imiona

Liczba głosów ważnych

ŻELAZNY Wojciech zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, Lista nr 4

87

KRASIŃSKI Stefan zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

81

SAWICKI Janusz zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

86

CIEŚLUK Krzysztof zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

89

ZDUŃCZYK Andrzej zgłoszony przez KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, Lista nr 15

77

STECZKOWSKA Bogumiła zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

55

ŻELAZNA Alina zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

120

ZUZGA Karol zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

59

WĄDOŁOWSKA Anna zgłoszona przez KWW GROMADZKI SŁAWOMIR, Lista nr 17

76

DUZIK Sylwia zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, Lista nr 4

33

SUPIŃSKI Władysław zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

75

SENDROWSKI Marek zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

91

GÓRALCZYK Krzysztof Leszek zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

64

RYDZEWSKA Grażyna zgłoszona przez KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, Lista nr 15

51

GAŁĄZKA Jarosław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

81

 

Czytaj więcej...

Wybory Wójta Gminy Mały Płock - wyniki

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Zgłoszony przez (skrót nazwy komitetu wyborczego)

Liczba głosów ważnych

1.

DYMERSKI Józef

KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK

898

2.

GÓRALCZYK Michał

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

764

3.

GROMADZKI Sławomir

KWW GROMADZKI SŁAWOMIR

548

Razem

2210

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Małym Płocku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mały Płock zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numery list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mały Płock znajdują się w załączniku.

Więcej informacji o wyborach samorządowych z 2018 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem

Załączniki:
FileFile size
Download this file (obwieszczenie numery list.pdf)obwieszczenie numery list.pdf404 kB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Małym Płocku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mały Płock zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Lista kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Mały Płock znajduje się w załączniku.

Więcej informacji o wyborach samorządowych z 2018 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem

Załączniki:
FileFile size
Download this file (obwieszczenie kandydaci na wójta.pdf)obwieszczenie kandydaci na wójta.pdf300 kB