Ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Mały Płock w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chludniach i dyrektora Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Zarządzenie Nr 15/2018

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chludniach i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Nowy termin dyżuru GKRPA Gminy Mały Płock

Dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się 3.04.2018r. w siedzibie komisji w OPS Mały Płock w godz. 15.35-17.35.

GKRPA Gminy Mały Płock

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock nr 70/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Przewodnicząca Komisji

  • Iwona Rydzewska


Członkowie

  • Szulc Maria
  • Chludzińska Teresa
  • Rudnicki Paweł
  • Świdziński Romuald

Czytaj więcej...