Rewitalizacja

Gmina Mały Płock dostała dofinansowanie na trzy projekty w ramach RPO

1)Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Wartość projektu: 43 tys. zł

Dofinansowanie: 36,5 tys. zł

Dzięki dotacji powstanie siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku. Wyposażona zostanie m.in. w: zestaw do wyciskania, wahadło, biegacz, prasę nożną, motyl klasyczny, twister i narty biegówki.

2) Rogienice Wielkie przyjazne młodym

Wartość projektu: 59,4 tys. zł

Dofinansowanie: 50,5 tys. zł

Projekt polega na budowie i wyposażeniu placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej. Plac zostanie utwardzony kostką betonową, zostaną wybudowane chodniki i ogrodzenie, a plac zostanie wyposażony w urządzenia do ćwiczeń i zabawy: biegacz, wahadło, orbitek, zestaw sprawnościowy, piaskownicę i karuzelę.

3)Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Wartość projektu: 99 tys. zł

Dofinansowanie projektu: 84,1 tys. zł

Zostanie uporządkowany teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. Powstaną między innymi: mini scena, grill, miejsce na ognisko, altanka oraz plac zabaw.

Czytaj więcej...

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się kolejne  spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji.

 

Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło zakresu działań rewitalizacyjnych. Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Dodatkowo, w programie znajdzie się charakterystyka  (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

 

Czytaj więcej...

Informacja z realizacji warsztatów rewitalizacyjnych

 

 

Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami

 

W ramach pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017-2023 w dniach 3 i 4 kwietnia odbyły się warsztaty rewitalizacyjne :

  • I warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 8.00, Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 25
  • II warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 13.00, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Księdza Ciborowskiego 38
  • III warsztat rewitalizacyjny, 4 kwietnia 2017 r. 13.00, Świetlica Wiejska w Kątach.

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców  z etapowością i procesowością prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.  Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmowała następujące zagadnienia:

  • Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi
  • Społeczny sens rewitalizacji
  • Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
  • Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem LPR
  • Propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji

Czytaj więcej...

I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji gminy Mały Płock

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół powołany został Zarządzeniem Wójta nr 71/2016 . Spotkanie poprowadził Kierownik Zespołu Radosław Borawski. Zapoznał zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

Czytaj więcej...