Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Mały Płock położonego we wsi Włodki

ZARZĄDZENIE NR 50/2018

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Mały Płock położonego we wsi Włodki.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Mały Płock

                         Uprzejmie zapraszam na obrady XL sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 21 czerwca 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

 

Czytaj więcej...

Informacja dot. inwentaryzacji Bazy Azbestowej

Wójt Gminy Mały Płock zawiadamia mieszkańców Gminy Mały Płock o przeprowadzeniu inwentaryzacji Bazy Azbestowej na terenie gminy. Uprzejmie proszę o umożliwienie wejścia na teren posesji według wskazanych numerów działek geodezyjnych. Nadmieniam, że osoby przeprowadzające inwentaryzacje posiadają upoważnienia imienne wydane przez Wójta Gminy Mały Płock.