Wiadomości

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa podlaskiego o burzach z gradem

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego o burzach z gradem, ważne od godz. 15:00 dnia 24.08 do godz. 03:00 dnia 25.08.2018 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania zniszczeń na terenie województwa.

Informacja OPS w Małym Płocku dot. wydawania żywności

Rozpoczyna się  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2018, i będzie trwała do końca czerwca 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ  jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Odnawialne Źródła energii w Gminie Mały Płock

14 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski oraz skarbnik Małgorzata Kućko podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno. Projekt dotyczy zakupienia i montażu 122 instalacji wykorzystujących energię słoneczną w gminie Mały Płock. Aż 86 z nich to kolektory słoneczne, natomiast 36 to panele fotowoltaiczne. Będą one umieszczone na dachach, elewacjach, budynkach gospodarczych lub na gruntach przy budynkach należących do mieszkańców gminy. Wartość projektu została założona na poziomie 1,8 mln zł, natomiast dofinansowanie na poziomie 1,3 mln zł.

Źródło: zdjęcia i treść "www.wrotapodlasia.pl"

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mały Płock, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 31 października 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj więcej...

Złote Gody