Wiadomości

Relacja ze spotkania informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

W poniedziałek 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" prowadzone przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska. Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie na termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła.

Spotkanie składało się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiedzieliśmy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Czytaj więcej...

Została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski oraz skarbnik Małgorzata Kućko 9 października podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP w Gminie Mały Płock. Środki przeznaczone dla strażaków, pochodzą m.in. z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych. Podczas podpisania byli obecni wiceminister SWiA Jarosław Zieliński oraz Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak.

 

Czytaj więcej...

Gminię Mały Płock odwiedzili goście z Białorusi

W poniedziałek 08.10.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku  gościliśmy obywateli Białorusi z miejscowości Nowogródek. Obecni byli wójtowie Gminy Zbójna i Mały Płock oraz przedstawiciele Stowarzyszenia LGD Kraina Mlekiem Płynąca. Pani prezes stowarzyszenia Elżbieta Parzych przedstawiła prezentację na temat wykonanych projektów oraz zebranych doświadczeń.

Czytaj więcej...

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia wizji lokalnej dla całej trasy południowego odcinka

Szanowni Państwo,

      Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap prac na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług” i pragniemy Państwa poinformować, iż na południowym odcinku ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) do terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) w terminie od 09 do 11 października 2018 roku będą wykonywane wizje lokalne. Informujemy jednocześnie, iż w trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone prace geologiczne.