Wiadomości

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

21.05.2018 godz.: 8:00-14:30 - Zalesie (ST 2-277) - bud od nr 1 do 17B

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIX sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” moduł I

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Cele szczegółowe programu:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

    Czytaj więcej...

Ruszyła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Rolnicy, którzy złożyli wnioski w terminie od 1  lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, będą mogli od dzisiaj realizować wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku. W przypadku dokonania wyboru zwrotu podatku rachunek bankowy, środki te już zostały przekazane.

Ogólnopolska akcja liczenia flag

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android.

Czytaj więcej...