Obchody Dnia Strażaka

We Włodkach 4 maja wspomnienia Św. Floriana odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wzięły w nich udział wszystkie zastępy OSP z gminy Mały Płock, starosta powiatu kolneńskiego Tadeusz Klama, wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski, dyrektor PZD w Kolnie Grzegorz Kulągowski, ks. proboszcz parafii Mały Płock Jan Pieńkosz oraz zastępca dowódcy JRG st kpt. Arkadiusz Obrycki, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji dnia strażaka.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejscowej świetlicy. Następnie nastąpiło poświęcenie i przecięcie wstęgi otwierające nowy plac zabaw. Po otwarciu zaproszeni goście w przemówieniach do strażaków podziękowali im za ich trud włożony w pracę i życzyli dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Wójt gminy Józef Dymerski wspomniał także o zakupie nowego sprzętu w tym samochodu strażackiego dla OSP Mały Płock, który ma być zakupiony w tym roku. Pozwoli on na szybsze i skuteczniejsze działanie ratunkowe