Rekrutacja na bony szkoleniowe

W ramach partnerskiego projektu zintegrowanego pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" można otrzymać bon szkoleniowy na  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie :

  1. języków obcych – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;
  2. kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) – szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów;

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych  preferencje przewidziane są dla osób:

- posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne ( średnie LO )
lub
- osób, które ukończyły  50 rok życia.

Możliwość organizacji szkolenia w miejscowości gminy po zebraniu 10 osób chętnych.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) zamieszkująca na terenie powiatu kolneńskiego w wysokości max. 9.000 zł . Wkład własny uczestnika min. 12%.

Dodatkowych informacji  na temat bonów  udzielają doradcy kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 , poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 , pokój nr 9 na I piętrze  lub telefonicznie :

- bony na kursy językowe, informatyczne, studia podyplomowe tel. 86 278 95 52
- bony na szkolenia zawodowe  tel.  86 278 95 53