Informacja OPS w Małym Płocku dot. wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku informuje, że w dniu 08.04.2021 od godz. 9.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku będzie wydawana  żywność w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 dla mieszkańców Gminy Mały Płock, którzy otrzymali skierowania do otrzymania pomocy żywnościowejProsimy aby odbierać żywność w imieniu osoby zakwalifikowanej przez upoważnionego przez tę osobę członka rodziny, sąsiada itp., zwłaszcza w przypadku osób starszych.