W Małym Płocku wybudowany zostanie Park Kieszonkowy

W Małym Płocku przy Urzędzie Gminy oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wybudowany zostanie Park Kieszonkowy. Inicjatywa przyczynić się ma do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Celem projektu jest ulepszenie estetyki i wykorzystanie przestrzeni publicznej Małego Płocka. Cała powierzchnia Parku Kieszonkowego w Małym Płocku wynieść ma ok. 1500 m².

Betonowe figury ogrodowe, ławki i huśtawki. Między innymi takie elementy znajdą się we wspomnianym Parku Kieszonkowym. Gmina Mały Płock uzyskała prawie pół miliona na realizację wspomnianej inwestycji. Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną zainstalowane elementy małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na rowery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin.

Prace nad projektem rozpoczną się jeszcze przed wakacjami i potrwają do końca 2021 roku.