Pani Janina Boć, mieszkanka Małego Płocka skończyła 100 lat

W dniu 9 kwietnia miał miejsce wyjątkowy Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Janiny Boć, mieszkanki Małego Płocka. Na urodzinach u zacnej jubilatki z życzeniami zdrowia pojawili się członkowie najbliższej rodziny, byli również przedstawiciele samorządu gminy oraz małopłockiej parafii. W uroczystości zorganizowanej z okazji tak wspaniałego jubileuszu udział wziął Wójt Gminy Józef Dymerski, Kierownik USC Marzena Stepnowska-Backa, proboszcz parafii w Małym Płocku ks. Jan Pieńkosz, oraz ks. wikariusz Robert Kulas. Wójt uroczyście odczytał i wręczył Jubilatce list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolnie Jerzego Chaberka. Zwracając się do Szanownej Jubilatki powiedział, że dla władz gminy to zaszczyt móc świętować wraz z Nią setne urodziny. Jest to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Wójt dziękował pani Janinie za dotychczasowy dorobek życia, życzył jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu w otoczeniu bliskich i życzliwych osób. Na zakończenie Wójt Gminy Mały Płock wręczył Jubilatce upominek i kwiaty od władz Gminy Mały Płock, zaś ks. Jan Pieńkosz wręczył upominek w imieniu parafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku.

Na uroczystości nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana oraz smacznego tortu.

Należy też wspomnieć o już nieżyjącym mężu Pani Janiny, który również dożył sędziwego wieku 106 lat, w tym 75 lat we wspólnym związku małżeńskim.

Z całego serca przyłączamy się do życzeń dalszych lat pogodnego i pełnego satysfakcji życia dla Pani Janiny.