Gospodarka odpadami

UWAGA!!!! ODBIÓR ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH

 • Wszystkie odpady muszą być kompletne
  • (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.);
  • (lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę)
 • Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych,
 • Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.
 • Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.
 • Odpady należy wystawić do godziny 700.
 • Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „PUK KOLNO”
 • Jeśli jest to możliwe prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych i metalowych (tzw. „złomiarze”).

 

Niekompletne lub potłuczone odpady wielogabarytowe nie będą odbierane !!!

Czytaj więcej...

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 roku

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) w 2019 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 23 - 24 - 25 - 26 PAŹDZIERNIKA 2018 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Czytaj więcej...

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Przypominamy mieszkańcom Gminy Mały Płock, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.malyplock.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę PUK w Kolnie nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady niesegregowane.

Czytaj więcej...