Informacja dotycząca otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku jest otwarty.