Spotkanie marszałka Artura Kosickiego oraz wicemarszałka Marka Olbrysia z samorządowcami powiatu kolneńskiego

W środę 5 lutego w Stawiskach odbyło się spotkanie marszałka Artura Kosickiego oraz wicemarszałka Marka Olbrysia z samorządowcami powiatu kolneńskiego.  W spotkaniu tym uczestniczył również wójt Gminy Mały Płock – Józef Dymerski. Obecni byli również między innymi: poseł Kazimierz Gwiazdowski, oraz radni wojewódzcy: Wanda Mieczkowska i Wojciech Sekściński. Podczas spotkaniu poruszano między innymi zagadnienia związane z nową perspektywą finansową na lata 2021 - 2027 i związanymi z tym faktem działaniami możliwymi do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Marszałek odniósł się też do kwestii inwestycji drogowych, jak zaznaczył, zarząd województwa spróbuje wygospodarować część środków na sfinansowanie wkładów własnych samorządów na budowę dróg dofinansowywanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Poinformował także, że w regionie będą organizowane szkolenia dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie unijne, tak aby błędy formalne nie blokowały dostępu do środków unijnych.

 Źródło: zdjęcia kolniak24.eu