Została uruchomiona elektroniczna giełda towarów rolno-spożywczych ( Platforma Żywnościowa)