Informacja

Do dnia 31 sierpnia Orlik przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku będzie otwarty w godzinach 16:00 - 21:00.