Gmina Mały Płock z dotacją na fotowoltaikę i solary

Projekt "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock" został zakwalifikowany do dofinasowania ze środków unijnych. Jego koszt całkowity to 1 786 137,00 zł, zaś dotacja: 1 293 120,00 zł. W gospodarstwach mieszkańców naszej gminy zamontowanych zostanie 37 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 86 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej.

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Lista ta obejmuje 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 311 354,46 zł. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie jest również nasza Gmina.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Mały Płock pozyskała największy procent dofinansowania tj. 72% kosztów ogólnych w stosunku do 3 pozostałych gmin powiatu kolneńskiego ujętych w rankingu.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę, dzięki któremu mieszkańcy, będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii.

W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.