Gmina Mały Płock z dotacją na zakup sprzętu dla szkół

Do końca roku w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” do Szkół Podstawowych w Małym Płocku, Rogienicach Wielkich i Chludniach zostaną zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 52 500,00 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania w wysokości  42 000 zł została podpisana 24 października br. przez Wójta Gminy Mały Płock Józefa Dymerskiego z Podlaskim Kuratorem Oświaty. Pozostałe środki, czyli 10,5 tys. zł stanowią wkład własny gminy.

Wsparcie dla poszczególnych szkół zostało przyznane w następujących wysokościach:

  • Szkoła Podstawowa w Małym Płocku – 14 000 zł;
  • Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich – 14 000 zł;
  • Szkoła Podstawowa w Chludniach 14 000 zł.

Zadaniem programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  jest rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.