Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock

Mały Płock, dnia 28.04.2020

 

Znak sprawy OGPŚ.271.2.2020                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych  o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 4 oferty:

Ocenie podlegały 3 niżej wymienione oferty:

 

1/ Nazwa Wykonawcy:  „Natura” Firma Usługowa Andrzej Bazydło

    Cena oferowana  brutto  -  67 258,00 zł                                     

2/ Nazwa Wykonawcy:  KOP-TRANS Jan Chrostowski

    Cena oferowana  brutto  -  67 404,00 zł        

3/ Nazwa Wykonawcy: M.K. Bruk Łukasz Kisiel                            

    Cena oferowana  brutto  -  113 091,00 zł        

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 1 Firmy „Natura” Firma Usługowa Andrzej Bazydło za kwotę  złotych 67 258,00 brutto.

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.