Programy, strategie

Decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych - gazociąg Rembelszczyzna-Granica RP z dn. 26.08.2016r.

Decyzja została również opublikowana w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/tablica_ogloszen/decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-robot-geologicznych---gazociag-rembelszczyzna-granica-rp.html

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Decyzja_26_08_2016.pdf)Decyzja_26_08_2016.pdf2098 kB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie projektu robót geologicznych dot. gazociągu Rembelszczyzna-Granica RP z dn. 26.08.2016r.

Zawiadomienie zostało również opublikowane w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/tablica_ogloszen/obwieszczenie-ws-rozpo-strony-postep.html

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Obwieszczenie_26_08_2016.pdf)Obwieszczenie_26_08_2016.pdf952 kB

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie przebudowy drogi gminnej Józefowo - Poryte i we wsi Krukówka

Mały Płock, dn. 06.09.2016r.

W dniu wczorajszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mały Płock a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży na wykonanie zadań inwestycyjnych p.t. „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”. Termin zrealizowania robót określono do dnia 31.07.2017r. Wymienione zadanie wykonywane będzie przy współudziale środków PROW na lata 2014-2020.

Informacja dot. podpisania umowy na przebudowę drogi gminnej Józefowo-Poryte i we wsi Krukówka

Mały Płock, dn. 04.08.2016r.

 

W dniu 29 lipca 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Mały Płock na operację pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”, realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.