Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021-2032

 1. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Mały Płock z dnia z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021 -2032.
 2. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z art. 16b. Ust. 1 i art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020. poz. 713) oraz w zw. z §1 ust. 1, 2 i 3, § 2 ust. 4, § 3 ust. 1b,c, ust. 2a uchwały nr 165/06 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mały Płock.
 3. Celem konsultacji było pozyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Mały Płock oraz przedstawicieli środowisk zawodowych działających na terenie Gminy Mały Płock.
 4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował obszar Gminy Mały Płock.
 5. Do konsultacji społecznych uprawnieni byli mieszkańcy Gminy Mały Płock oraz przedstawiciele środowisk zawodowych działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
 6. Konsultacje trwały od 17 grudnia do 31 grudnia 2020 r.
 7. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostało opublikowane 16 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Mały Płock, na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie  biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl).
 8. Konsultacje polegały na zebraniu na piśmie i w formie elektronicznej uwag, opinii i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone za pomocą formularza ankiety konsultacyjnej tj. w formie imiennego wyrażenia opinii, uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji oraz w formie ankiety anonimowej dotyczącej celów strategii oraz proponowanych kierunków niezbędnych działań. Wypełnione formularze można było przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć za pomocą poczty lub osobiście do Urzędu Gminy Mały Płock( do skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do budynku).
 9. Formularze ankiet konsultacyjnych zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl). Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021 -2032 został opublikowany na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl).
 10. W czasie konsultacji nie wpłynęły żadne informacje i ankiety od mieszkańców Gminy Mały Płock, wpłynęło natomiast 5 ankiet od instytucji działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych z informacją że nie wnoszą żadnych uwag i wniosków co do projektu strategii. W związku z powyższym pozostawiono Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mały Płock na lata 2021-2032 bez zmian.
 11. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Protokół sporządził: Iwona Połońska