Nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę

OGŁOSZENIE

 

               Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. będą obowiązywały nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę.

 

- cena jednostkowa za 1m3 odprowadzonych ścieków

   netto 3,73 zł                 brutto 4,02

 

- cena jednostkowa za 1mwody
   netto 2,79 zł.                brutto 3,01  zł

 

- abonament miesięczny za wodę
   netto 6,82 zł                 brutto 7,36