Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piastowskie pary” i sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich

W marcu 2017r. Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Piastowskie pary”. Celem konkursu było, z jednej strony zainteresowanie dzieci historią  i  zainspirowanie ich do poznania historii najdawniejszych władców, z drugiej,  przywrócenie pamięci o żonach piastowskich władców. Zadaniem uczestników było wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej władców z dynastii Piastów.

Na konkurs wpłynęły 3274 prace ze szkół z całej Polski.
Uczennica  kl. VI  Aleksandra Krajewska  wykonała portret Mieszka I i Dobrawy, używając techniki – wycinanka z gazety. Za pracę otrzymała wyróżnienie.

W dniu 27 maja 2017r.  w siedzibie Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Honorowymi gośćmi byli również rodzice wyróżnionej uczennicy - Pani Krzysztofa i Pan Daniel Krajewscy. Każdy  nagrodzony uczeń, oprócz nagrody, otrzymał piękny katalog prac nagrodzonych
i wyróżnionych – „Piastowskie pary”. Jest to  bardzo budujące dla ucznia, gdyż praca znajdzie się  w zbiorze dziecięcego pocztu królów i książąt polskich, który będzie zaprezentowany w nowej siedzibie Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 

                                                                    mgr Barbara Matejkowska –nauczyciel plastyki