Wiadomości

Odnawialne źródła energii - przedłużenie terminu na składanie deklaracji

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Mały Płock informuje, że do dnia 29 marca 2017 roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 80 proc. całkowitych kosztów zakupu i montażu:

Czytaj więcej...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii

W Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się w dniu dzisiejszym spotkanie mieszkańców Gminy Mały Płock zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W przypadku odpowiedniego zainteresowania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

Czytaj więcej...

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

ARR poinformowała, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

  • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,
  • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF),

    Czytaj więcej...

DZIEŃ KOBIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH

       Dzień Kobiet w naszej szkole obchodzony jest od lat w sposób uroczysty.W tym szczególnym dniu pamiętamy o naszych paniach zarówno i tych dużych jak i tych małych. Z tej okazji, 8 marca uczniowie klas 4-6 przygotowali dla całej społeczności szkolnej uroczysty apel.

 

Czytaj więcej...

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku od godziny 900 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole.) będzie wydawana żywność  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 .          

                                                                                                                                                                                           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

Dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że do dnia 16 marca roku będzie prowadzony nabór deklaracji zainteresowanych mieszkańców Gminy Mały Płock udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Osoby które w tym terminie złożą deklarację w sołectwie lub sekretariacie Urzędu Gminy w Małym Płocku zostaną wpisane na listę podstawową.

Czytaj więcej...