Gminny Konkurs Ortograficzny

Dnia 23 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Jednym z jego celów było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, którą nasza szkoła obchodzi w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach uczestniczyło 11 uczniów ze szkół w Chludniach, Kątach, Małym Płocku i Rogienicach Wielkich. Konkurs miał formę dyktanda, które przeprowadziła polonistka Barbara Boć.

I miejsce zajęła i tytuł „Mistrza Ortografii” uzyskała Natalia Milewska ze szkoły
w Chludniach.

II miejsce zajęła Oliwia Śmiarowska również ze szkoły w Chludniach. Obie uczennice przygotowała do konkursu Jadwiga Borkowska.

III miejsce przypadło w udziale Julii Kozikowskiej ze szkoły w Małym Płocku. Uczennicę przygotowała Maria Żelazna.

Na zakończenie  dyplomy i nagrody książkowe wręczyła laureatom dyrektor Edyta Cwalina. Podziękowała ona również wszystkim nauczycielom – opiekunom uczestników konkursu za ich trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych oraz za pracę w komisji konkursowej. Były to polonistki: Jadwiga Borkowska, Grażyna Charubin,  Monika Patalan, Dorota Klimek, Barbara Boć i Maria Żelazna.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za udział w konkursie. Wszystkim polonistkom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 Organizator

 Maria Żelazna