Wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku

Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wystąpił z inicjatywą organizacji wojewódzkiego konkursu kulinarnego pn. „Tradycyjny stół wigilijny”, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, który odbył się w dniu 06.12.2017r. w Tykocinie.

 

Głównym celem przedsięwzięcia była promocja naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz przekazanie młodemu pokoleniu tradycji przygotowywania potraw.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku brało udział w konkursie, w tej inicjatywie wzięło udział 33 grupy przedstawicieli gmin z województwa podlaskiego. Jury przyznało trzy pierwsze miejsca i 10 wyróżnień, w których znalazło się także nasze stowarzyszenie.

Życzymy kolejnych sukcesów!