Książki dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock trafi ponad piętnaście tysięcy złotych na książki do bibliotek szkolnych przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wsparcie finansowe trafi do następujących szkół:

 

- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku – w wysokości 4000 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kątach – w wysokości 2480 zł,

- Szkoła Podstawowa w Chludniach – w wysokości 2480 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich – w wysokości 2480 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku - w wysokości 4000 zł.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.