„Moralność pani Dulskiej” dziesiąta odsłoną Narodowego Czytania

Podczas tegorocznej dziesiątej edycji Narodowego Czytania, która miała miejsce 4 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, przedstawiciele samorządu oraz innych jednostek i instytucji gminnych wspólnie czytali „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. W utworze odnajdujemy komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka oraz uniwersalne przesłanie moralne potępiające zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku i została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.