Przypomnienie o konieczności zgłoszenia się do ARiMR przez właścicieli nieruchomości otrzymujących dopłaty w związku z trwającą budową gazociągu na terenie gminy

„BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO TJ. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK POŁUDNIOWY, Odcinek realizacyjny 2 : –od granicy woj. mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.”

PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. INWESTOR : GAZ SYSTEM ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE
  2. WYKONAWCA PRAC: PORR S.A – BIURO BUDOWY: SZUMOWO UL. SZKOLNA 2
    • KIEROWNIK BUDOWY: PAWEŁ BIENIAS: 500 113 478
    • Z-CA KIEROWNIK ROBÓT: ZENON SZCZEPAŃSKI: 797 868 587
    • SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁKAMI: ANGELIKA KAROLAK : 500 053 057
    • PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: LIPEC 2022

WYŁĄCZENIA Z DOPŁAT:

PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY BENEFICJENT, KTÓRY UBIEGA SIĘ LUB JUŻ OTRZYMUJE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI OBSZAROWE W RAMACH PROW 2014-2020 POWINIEN W CIĄGU 15 DNI, LICZĄC OD DNIA ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH, POINFORMOWAĆ PISEMNIE KIEROWNIKA BIURA POWIATOWEGO ARiMR O TYM FAKCIE ORAZ UDOKUMENTOWAĆ ZGŁOSZENIE DLA CELÓW POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UZNANIA TEJ OKOLICZNOŚCI JAKO SIŁY WYŻSZEJ.

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z POMOCY NA ZALESIENIE W RAMACH PROW 2004-2006 LUB PROW 2007-2013 LUB REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ZALESIENIOWEGO (DO PIELĘGNACJI I/LUB UTRZYMANIA UPRAWY LEŚNEJ) WŁAŚCICIEL POWINIEN ZGŁOSIĆ TEN FAKT W TERMINIE 10DNI LICZĄC OD DNIA ROPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH.