Wójt Gminy Mały Płock podpisał list intencyjny w sprawie realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”

W piątek 2 października przedstawiciele 8 samorządów podpisali list intencyjny w sprawie realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Wśród nich był przedstawiciel Gminy Mały Płock wójt Józef Dymerski. Podmioty, które podpisały porozumienie mają w zamierzeniu realizację wspólnych projektów w ramach nowej strategii Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dofinansowanie projektów ma wynosić 85% i być wyższe, niż gdyby samorządy realizowały je oddzielnie. Samorządy będą współpracowały w realizacji projektów dotyczących: nauki, służby zdrowia, kultury, infrastruktury i gospodarki odpadami.

Lista samorządów, których przedstawiciele podpisali list intencyjny:

  1. Miasto Kolno
  2. Powiat Kolneński
  3. Gmina Kolno
  4. Gmina Stawiski
  5. Gmina Mały Płock
  6. Gmina Turośl
  7. Gmina Grabowo
  8. Gmina Jedwabne

Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” jest skierowany do partnerstw zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obejmie te obszary, które są zagrożone trwałą marginalizacją oraz obszary funkcjonalne małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców.

 

Źródło: zdjęcia: https://www.umkolno.pl/