Gazociąg Polska - Litwa. Zawiadomienie dot. spotkania

W dniu 16 września 2020r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, ulica Ciborowskiego 38 odbędzie się spotkanie na temat inwestycji pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,  tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Mały Płock.   Zapraszamy Właścicieli nieruchomości z obrębów: Rudka Skroda przez które planuje się przebieg gazociągu.

Więcej informacji o projekcie Polska - Litwa jest na stronie:  www.gaz-system.pl  lub www.gazociagpolskalitwa.pl  

infolinia: 691-706-706

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji