Kontakt

Stanowisko:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Przewodnicząca komisji do spraw oświaty, kultury, porządku publicznego, zdrowia i spraw socjalnych
Adres:
Mały Płock