Informacja z otwarcia ofert „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Mały Płock, 18.10.2016 r.

OGPŚ.271.7.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Otwarcie ofert: 18.09.2016 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 506 120,40.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

Benzol Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

487 680,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

 

-

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków

487 680,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

-

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce

485 775,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

-

30 dni

4

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

502 920,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

 

-

30 dni

 

UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej  informacji.

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski