Informacja o egzaminach gimnazjalnych i ósmoklasisty w Małym Płocku