Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich