Gmina Mały Płock otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Mały Płock otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi w miejscowości Budy Kozłówka” na odcinku 512,67 mb. Z realizacją w 2020 roku.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa na drodze oraz między innymi renowacja urządzeń odwadniających w tym przebudowa przepustu drogowego, która usprawni odprowadzenie powierzchniowo wód opadowych z jezdni i poboczy.