KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 R.

do 8 kwietnia 2019 r.*

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie rejonowych komisji wyborczych

do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 26 kwietnia 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 13 maja 2019 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 16 maja 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 17 maja 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

24 maja 2019 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

25 maja 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 

W załączniku znajduje się postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Kalendarz wyborczy.pdf)Kalendarz wyborczy.pdf437 kB