Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 stycznia 2016 r.
o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

 

 Na podstawie art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:
1)    w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 obejmującym obszar powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w dniu 6 marca 2016 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Białystok, ul. Mickiewicza 3.

 


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński