Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.
 • Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

 • Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.
 • Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać: - od farmaceuty, - na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,  - na stronie gov.pl/koronawirus
 • W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
 • Zachowaj higienę osobistą - jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
 • W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.
 • Informację o najbliższym oddziale chorób zakaźnych oraz dane teleadresowe stacji sanitarnoepidemiologicznej możesz uzyskać: - od farmaceuty, - na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,  - na stronie www.gov.pl/koronawirus
 • Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski ochronnej.
 • Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego