Wójt Gminy Mały Płock odebrał symboliczny czek na dofinansowanie budowy hydroforni w Rogienicach Wielkich

W czwartek 28 listopada wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski wraz z Panią skarbnik Małgorzatą Kućko z rąk marszałka Artura Kosickiego oraz wicemarszałków Stanisława Derehajło i Marka Olbrysia  odebrali symboliczny czek na kwotę 1 995 517 PLN. Dotyczył on  dofinansowania na przebudowę stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock. Całkowity koszt projektu wyniesie 3 865 084 PLN. W całym województwie dofinansowanie otrzymało 23 gminy. Beneficjentom projektu łącznie zostanie przekazane 32,5 mln PLN pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody o zbiorniki retencyjne, wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne i automatykę, przebudowę i wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.