Można składać wnioski do programu usuwania folii rolniczych

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy Mały Płock zaprasza rolników z terenu naszej gminy do zgłaszania udziału w projekcie p.n. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mały Płock” poprzez wypełnienie stosownej Deklaracji, zamieszczonej poniżej. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock w pokoju nr 6 „Podatki”, u sołtysów oraz na stronie internetowej Gminy Mały Płock.

W pierwszej kolejności należy sporządzić inwentaryzację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy, w związku z czym niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii.

Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 6 „Podatki” w godzinach pracy Urzędu tj.730 – 1530 w terminie od 06 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r. bądź u sołtysa danej miejscowości.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Ponadto powinny być przechowywane u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg.

Projekt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Mały Płock pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Wniosek_usuwanie folii rolniczych.docx)Wniosek_usuwanie folii rolniczych.docx20 kB