„Znajdźmy wspólny język” - „Noc Bibliotek” w Filii Bibliotecznej w Rogienicach Wielkich

„Znajdźmy wspólny język” - Pod takim hasłem przebiegła tegoroczna „Noc Bibliotek” w Filii Bibliotecznej w Rogienicach Wielkich zorganizowana wraz ze Szkołą Podstawową w Rogienicach Wielkich. Była to piąta edycja imprezy cyklicznej, która rozpoczęła się o godz. 16.00 wierszem pt.” Wierszowiązałki” mówiącym o ułatwianiu nawiązywania więzi międzypokoleniowymi. Atrakcji nie brakowało. Było kodowanie poprzez rysowanie, wykonanie róż jesiennych z liści klonu, seans filmowy: „Ptyś i Bill”, głośne czytanie fragmentów książki E. Nowak pt. „Kot, który zgubił dom”. Całość imprezy zakończyła się w późnych godzinach słodkim poczęstunkiem.