Święto Chleba 2019

W niedzielę 15 września w Małym Płocku odbyła się szczególna uroczystość pt. „Święto Chleba”. Rozpoczęła się ona od nabożeństwa w Kościele Rzymskokatolickim pw. Znalezienia Krzyża Świętego, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Stefanek, gdzie wierni dziękowali Bogu za plony po zakończeniu zbiorów. Podczas mszy został wniesiony wieniec dożynkowy, który został przygotowany przez wieś Wygrane. Złożone zostały także kosze z darami przygotowanymi przez delegacje z poszczególnych miejscowości z Gminy Mały Płock, Urzędu Gminy w Małym Płocku i lokalnych przedsiębiorców.

Po mszy świętej w akompaniamencie orkiestry dętej z Zambrowa korowód przemaszerował do Dworku na ul. Krótkiej 15, gdzie gospodarz dożynek wójt Gminy Mały Płock w przemówieniu przywitał wszystkich gości i podkreślił trud z jakim wiąże się praca na roli oraz istotną rolę rolnictwa dla gospodarki.

„Dziękuję rolnikom za produkowanie żywności, zdrowej żywności, którą wszyscy się zachwycają, za pracę i postawę, która mino ogromu trudności zawsze stanowiła wzór godności, solidarności i umiłowania do ziemi.

Rolnikom, gospodarzom naszej polskiej ziemi życzę wytrwałości i wiary w lepszą przyszłość. Niech w waszych domach zawsze panuje zdrowie, dostatek i wzajemny szacunek.”

Następnie swoje przemówienia wygłosili: posłowie na sejm Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski  oraz radny do sejmiku wojewódzkiego Stefan Krajewski. Nie zabrakło też licznych atrakcji i zabaw dla dzieci oraz występów zespołów.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski na ręce wójta złożył list do mieszkańców Gminy Mały Płock.

 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii